Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

แนะนำโรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม

แนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ฉบับที่ 3 ปี 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ฉบับที่ 2 ปี 2563

ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 3 นายฐานันดร ประจง

ฉบับที่ 1 ปี 2563

เลือกตั้งประธานนักเรียน ถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ