การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ 
 
เมื่อวันที่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านดอนหัน ตำบลหนองไผ่   อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning : BBL)
 
 
 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)

Download / ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  เมื่อวันที่ 14-18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนหัน  ตำบลหนองไผ ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2558 02:10 โดย nyk. sysadmin
 • สอบ Pre O-Net รอบสอง โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม  จัดสอบ Pre O-Net รอบสอง เพื่อประเมินและทดสอบความรู้ ความสามารถก่อนเข้าสอบ O-Net
  ส่ง 14 ม.ค. 2558 07:37 โดย nyk. sysadmin
 • วันเด็กแห่งชาติ 2558 วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม  ของทุกปี  เป็นวันเด็กแห่งชาติ และในปีนี้ ก็ได้เวียนมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม  ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จ ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2558 22:47 โดย nyk. sysadmin
 • กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2557  ผู้อำนวยการวารี  คำธนนันทิกุล  และคณครู  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษษปีที่ 4-6  ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล  เข้าค่ายลูกเส ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2558 22:58 โดย nyk. sysadmin
 • การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่ายหนองไผ่ โนนสำราญ ในวันที่ 24 - 28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ผู้บริหาร 15  โรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษษบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  อ.เมืองชัยภูมิ  ร ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2558 22:58 โดย nyk. sysadmin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 50 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ


หน่วยงานทางการศึกษา