พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี  

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

 ณ สนามโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
       โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคมได้นำนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 16 คน เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ 
 
เมื่อวันที่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านดอนหัน ตำบลหนองไผ่   อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning : BBL)
 
 
 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)

Download / ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562        โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคมได้นำนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 16 คน เข้าร่วมพิธ ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2562 23:39 โดย โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม สพป.ชัยภูมิ 1
 • ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบ  วันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ.2562        โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนโนนสำราญวิทยา โรงเรียนหนองแหนดอนกู่ ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบ ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2562 23:12 โดย โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม สพป.ชัยภูมิ 1
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562        โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 
  ส่ง 6 ก.ค. 2562 23:36 โดย โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม สพป.ชัยภูมิ 1
 • การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  เมื่อวันที่ 14-18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนหัน  ตำบลหนองไผ ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2558 02:10 โดย nyk. sysadmin
 • สอบ Pre O-Net รอบสอง โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม  จัดสอบ Pre O-Net รอบสอง เพื่อประเมินและทดสอบความรู้ ความสามารถก่อนเข้าสอบ O-Net
  ส่ง 14 ม.ค. 2558 07:37 โดย nyk. sysadmin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ


หน่วยงานทางการศึกษา